Bescherming van persoonsgegevens

 Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u:

 • surft op de pagina’s van https://www.josdevogelaer.be.
  Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;

 • contact met ons opneemt;

U persoonsgegevens zijn beschermd op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten

 • uw vragen te beantwoorden

 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren

 • om u een antwoord te geven in uw taal

Verwerkte gegevens 

Dit zijn de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt:

 • U raadpleegt een of meerdere pagina’s.
  Verzamelde en verwerkte gegevens: IP-adres.

 • U neemt via e-mail, telefoon of sms contact met ons op.
  Verzamelde en verwerkte gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en taalvoorkeur die u ingeeft. 

 • Uitwisseling van e-mails, telefoongesprekken of sms'en.
  Verzamelde en verwerkte gegevens: metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail, telefoongesprek of sms’en.

Gebruik van cookies

Het navigeren op de site https://www.josdevogelaer.be kan de installatie van cookies op uw computer teweegbrengen. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen. Er kan meer bepaald een beroep gedaan worden volgende cookies:

 • has_js. Functionele cookie voor het bijhouden of een bezoeker over javascript beschikt in zijn browser voor het afspelen van animaties.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 24 maanden

 • van de cookies is per sessie

 • van de uitwisselingen via e-mail, sms en telefoon is 5 jaar

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Veiligheid

dr. Jos de Vogelaer waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

In ieder geval worden op fysiek, technisch en organisatorisch vlak de gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen.

Stuur een e-mail naar dr. Jos De Vogelaer, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen: jdevogelaer@gmail.com

Klachten

Als u vindt dat dr. Jos De Vogelaer uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met: jdevogelaer@gmail.com.