PRAKTIJK

Dr. Jos De Vogelaer is sinds 1984 uitsluitend werkzaam als vrijgevestigd (d.i. in privépraktijk) psychiater en psychiater-psychotherapeut, en behandelt psychiatrische, psychische, relationele, psychosomatische en zingevingsproblemen bij (jong-)volwassenen. 

Dr. Jos De Vogelaer spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Dr. Jos De Vogelaer verstrekt tijdens de raadplegingen diagnose, indicatiestelling voor geschikte behandelingsvormen, advies, behandeling en preventie van recidive, telkens naargelang de situatie en mogelijkheden van de patiënt. Dr. Jos De Vogelaer schrijft enkel attesten en verslagen met betrekking tot door hemzelf uitgevoerde behandelingen.

Dr. Jos De Vogelaer kan geraadpleegd worden m.b.t. de aanvullende behandeling met klassieke homeopathie van psychiatrische, psychische, relationele en psychosomatische problemen.

Dr. Jos De Vogelaer volgt sinds het begin van zijn beroepsloopbaan zelf regelmatig bijscholing, in én buiten het kader van accreditering door het RIZIV.

Dr. Jos De Vogelaer is actief betrokken in de werking van, en volgt en geeft regelmatig opleiding en bijscholing binnen de beroepsvereniging BSJP. Hij is leeranalyticus in de BSJP.

Dr. Jos De Vogelaer is bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (V.V.P.T., http://www.vvpt.be) erkend als leertherapeut (voor beide secties : psychotherapeuten van volwassen cliënten, én van kinderen), en als supervisor (voor de sectie psychotherapeuten van volwassen cliënten).

Dr. Jos De Vogelaer schoolt zich als homeopathisch arts bij volgens de richtlijnen van de Unio Homeopathica Belgica.

Dr. Jos De Vogelaer kan, desgevraagd, op vraag van de betrokkene, ook deskundige psychiatrische verslagen opstellen t.a.v. gerechtelijke en verzekeringsinstanties die buiten de sociale zekerheid vallen.