CONTACT en AFSPRAKEN

Om een afspraak te maken, én de lopende behandelingen van andere patiënten niet te storen, wordt aanbevolen op bepaalde tijdstippen telefonisch CONTACT op te nemen:
op 0472 23 99 85

dinsdag t/m donderdag : 12.00-12.30
maandag t/m donderdag : 18.30-19.00

Voor een eerste afspraak is telefonisch contact tijdens één van bovenstaande contactmomenten wenselijk.

Tussen vrijdagochtend en maandagavond, en tijdens mijn afwezigheden en verlofperiodes kan door patiënten die reeds in behandeling zijn, per sms of e-mail een telefonisch contactmoment aangevraagd worden, te bepalen naargelang de agendamogelijkheden van dr. J. De Vogelaer, waarvoor dank.

Gelieve tijdens vakantieperiodes niet te bellen, maar te mailen naar jdevogelaer@gmail.com of sms’en, dank u. U wordt verzocht niet te vragen om teruggebeld te worden, aangezien dit meestal slechts leidt tot vruchteloos heen en weer bellen.

Om een afspraak per e-mail te maken is het wenselijk de aangeboden afspraak in principe te kunnen aanvaarden, om inefficiënt heen en weer mailen te vermijden: jdevogelaer@gmail.com

Uw arts kan geen vragen met betrekking tot medische en psychotherapeutische diagnose en behandeling via telefoon, sms, e-mail of eender welke andere elektronische of digitale communicatie beantwoorden : het medisch geheim, uw privacy en bedachtzame reflectie zijn hierbij onvoldoende gewaarborgd of onmogelijk. Dit naast de deontologische verplichting, geschraagd door de visie op zorgvuldig medisch handelen, de patiënt(e) te spreken en te onderzoeken, vooraleer een diagnose en behandeling in te stellen : het gaat om de patiënt als een uniek persoon, in een unieke situatie. Enkel lichte aanpassingen van een recent door mij gestarte behandeling kunnen, uitsluitend telefonisch, gedurende de telefonische contactmomenten besproken worden.