PERSONALIA en LINKS

Dokter Jos De Vogelaer is geneesheer-specialist in de (neuro-)psychiatrie sinds 1984, psychiater sinds 2004*, psychotherapeut, psychoanalyticus, leeranalyticus van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse, lid van de I.A.A.P. (International Association for Analytical Psychology), leertherapeut en supervisor bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie, en klassiek homeopaat, lid van de Unio Homeopathica Belgica, en van de Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeskunde (V.S.U.).
(* na een wetswijziging in 2004 waardoor het verschil tussen psychiaters, neurologen en zenuwartsen/neuropsychiaters meer afgelijnd werd).

Tijdens en na zijn specialisatie tot (neuro-)psychiater volgde hij, naast zijn opleiding tot Jungiaans psychoanalyticus met tevens Kleiniaanse inspiratie, een opleiding in de psychoanalytische baby-observatie volgens Esther Bick, alsmede grondige opleidingen in de psychoanalytische psychotherapie, systeem-(relatie- & gezins-)therapie, en klassieke homeopathie, zie verder.

http://www.jung-psychanalyse.be/ (practici) of http://www.bsjp.be
http://www.iaap.org
http://www.fpea.be/ABOBB.htm
http://www.vvpt.be (professionelen / verwijzerslijst / volwassenen)
http://www.homeopathie-unio.be/nl/algemeen/unio/leden-unio (ledenlijst Vlaams-Brabant)
http://www.vsuhomeopathie.be (ledenlijst Vlaams-Brabant)

Dr. Jos De Vogelaer is actief betrokken in de werking van, en volgt en geeft regelmatig opleiding en bijscholing binnen de beroepsvereniging BSJP. Hij is leeranalyticus in de BSJP.

Dr. De Vogelaer is bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (V.V.P.T. , http://www.vvpt.be) erkend als leertherapeut (voor beide secties : psychotherapeuten van volwassen cliënten, én van kinderen), en als supervisor (voor de sectie psychotherapeuten van volwassen cliënten).

Dr. Jos De Vogelaer schoolt zich als homeopathisch arts bij volgens de richtlijnen van de Unio Homeopathica Belgica.

Bijkomende OPLEIDINGEN ter ondersteuning van zijn werk als psychiater

 • Dr. Jos De Vogelaer heeft de volgende bijkomende intensieve opleidingen gevolgd, en de overeenstemmende getuigschriften behaald, tijdens en na zijn opleiding tot psychiater :
  1978-1980: gedragspsychotherapie (Prof. em. Dr. R. Pierloot, psychiater)
  1984-1986: psychoanalytische psychotherapie (Prof. em. Dr. S. Verhaest, psychiater)
  1985-1988: systeem- (gezins-, relatie-, systeem-)psychotherapie (Prof. em. Dr. P. Igodt, psychiater)
 • intensieve opleidingen georganiseerd en geattesteerd door beroepsverenigingen :
  1980-1986: Freudiaanse psychoanalyse (bij wijlen Dr. F. Geerts, psychiater, lid van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse)
  1984-1986: relaxatietherapie en hypnotherapie (VATHYP, de Vereniging voor Autogene Therapie en Hypnotherapie, de voorloper van de huidige vereniging VHYP, de Vereniging voor Hypnotherapie)
  1997-2002: Jungiaans-Kleiniaanse psychoanalyse (bij Dr. M. Graulus, psychiater, erelid van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse, B.S.J.P., http://www.bsjp.be )
  1997-2002: klassieke, unicistische Homeopathie (V.S.U., de Vereniging voor de Studie van de Unicistische Homeopathie, http://www.vsuhomeopathie.be )
  2003-2005: opleiding in psychoanalytische baby-observatie volgens de methode van Esther Bick (bij Dr. A. Watillon, psychiater, lid van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, en van de Association Belge pour l’Observation du bébé selon la méthode d’Esther Bick).